ପଶୁପାଳନ

ପ୍ରାଣୀ ପାଳନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ସୂଚନା
କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନାମ ପଦବୀ ଓ ସ୍ଥାନ ଯୋଗାଯୋଗ ସଂଖ୍ୟା
ଡାକ୍ତର ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଦାସ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀ, ବାଲେଶ୍ଵର ୯୪୩୭୭୦୯୫୭୭
ଡାକ୍ତର ଜୀବନ କୃଷ୍ଣ ସାହୁ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀ, ବାଲେଶ୍ଵର ୯୪୩୭୧୮୬୮୦୧
ଡାକ୍ତର ଶୁଭ୍ରେନ୍ଦୁ କୁମାର ମିଶ୍ର ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀ, ବାଲେଶ୍ଵର ୯୯୩୭୩୫୦୮୧୦
ଡାକ୍ତର ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ପଣ୍ଡା ଉପନିର୍ଦେଶକ, ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀ, ବାଲେଶ୍ଵର ୯୯୩୭୧୪୩୩୮୨
ଡାକ୍ତର ଅନିଲ କୁମାର ଦାସ ଉପଖଣ୍ଡ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀ, ନୀଳଗିରୀ ୭୯୭୮୦୪୭୦୦୧
ଡାକ୍ତର ଜଗଦୀଶ ମହାନ୍ତି ଉପଖଣ୍ଡ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀ, ବାଲେଶ୍ଵର ୯୪୩୭୩୧୪୮୧୮
ଡାକ୍ତର ଚକ୍ରଧର ଦାଶ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ସଂଯୋଜକ, ବାଲେଶ୍ଵର ୯୪୩୭୧୬୧୯୨୭
ଡାକ୍ତର ପର୍ଶୁରାମ ପଣ୍ଡା ମଣ୍ଡଳ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀ, ଭୋଗରାଇ ୯୪୩୭୭୫୫୪୦୭
ଡାକ୍ତର ଅଜୟ କୁମାର ବେହେରା ମଣ୍ଡଳ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀ, ବସ୍ତା ୮୭୬୩୭୪୩୮୦୧
୧୦ ଡାକ୍ତର ସୁନୀଲ କୁମାର ଭୂୟାଁ ମଣ୍ଡଳ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀ, ଜଳେଶ୍ଵର ୯୯୩୭୫୩୬୫୭୭
୧୧ ଡାକ୍ତର ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ପଟ୍ଟନାୟକ ମଣ୍ଡଳ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀ, ବାଲିଆପାଳ ୯୪୩୭୪୬୧୫୦୮
୧୨ ଡାକ୍ତର ଅଜିତ କୁମାର ସାମଲ ମଣ୍ଡଳ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀ, ରେମୁଣା ୯୪୩୭୩୭୧୮୫୪
୧୩ ଡାକ୍ତର ଦେବବ୍ରତ ଦାଶ ମଣ୍ଡଳ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀ, ବାହାନଗା ୯୯୩୮୭୮୫୦୦୨
୧୪ ଡାକ୍ତର ବିଜଯ କୁମାର ପଟ୍ଟନାୟକ ମଣ୍ଡଳ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀ, ସୋରୋ ୯୦୪୦୦୭୧୦୭୨
୧୫ ଡାକ୍ତର ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ମହ।ଳିକ୍କ ମଣ୍ଡଳ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀ, ସିମୁଳିଆ ୯୪୩୭୬୮୦୨୫୬
୧୬ ଡାକ୍ତର ଚନ୍ଦନ କୁମାର ମହାନ୍ତି ମଣ୍ଡଳ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀ, ଖଇରା ୯୦୯୦୩୦୩୬୦୦
୧୭ ଡାକ୍ତର ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ଶିଅଳ ମଣ୍ଡଳ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀ, ଓଉପଦା ୭୦୬୪୦୦୯୭୯୭
୧୮ ଡାକ୍ତର ତପନ କୁମାର ଦ୍ଵିବେଦୀ ମଣ୍ଡଳ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀ, ନୀଳଗିରୀ ୯୪୩୭୮୭୮୮୫୫

ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ

ଏହି ଠାରେ କ୍ଲିକ କରନ୍ତୁ (ପିଡିଏଫ ୪୨୬ କେବି )