ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ପ୍ରାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କ ସତ୍ୟ ପାଠ

ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ

କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ନାମ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ସତ୍ୟ ପାଠ
୦୧ 006-ବାଲେଶ୍ଵର ଦେଖନ୍ତୁ

ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ

କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ନାମ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ସତ୍ୟ ପାଠ
୦୧ ୩୫-ଜଳେଶ୍ୱର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଦେଖନ୍ତୁ
୦୨ ୩୬-ଭୋଗରାଇ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଦେଖନ୍ତୁ
୦୩ ୩୭-ବସ୍ତା ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଦେଖନ୍ତୁ
୦୪ ୩୮-ବାଲେଶ୍ଵର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଦେଖନ୍ତୁ
୦୫ ୩୯-ରେମୁଣା ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଦେଖନ୍ତୁ
୦୬ ୪୦-ନୀଳଗିରି ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଦେଖନ୍ତୁ
୦୭ ୪୧-ସୋର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଦେଖନ୍ତୁ
୦୮ ୪୨-ସିମୁଳିଆ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଦେଖନ୍ତୁ