ଯୋଜନା

ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନ।

ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନ। ଓଡିଶା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଏକ ଯୋଜନ।  । ସାର୍ବଜନୀନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ସହ ସମାଜର ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅନଗ୍ରସର ପରିବାର ମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଜନିତ ଖର୍ଚରୁ ମୁକ୍ତ ଦେବା ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ।   ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ନିମ୍ନରେ ଟିକ୍ କରନ୍ତୁ  :- ଏଫ. ଏ. କ୍ୟୁ ଇଂରାଜୀରେ ବି ଏସ କେ ୱାଇ.ପିଡିଏଫ୍(ପିଡିଏଫ 16.0 କେବି) ଏଫ. ଏ. କ୍ୟୁ ଓଡିଆରେ ବି ଏସ କେ ୱାଇ.ପିଡିଏଫ୍(ପିଡିଏଫ 68.0 କେବି) ପୁନରାବୃତ୍ତି ଓଏସଟିଏଫ ନିୟମାବଳୀ 2008.ପିଡିଏଫ୍(ପିଡିଏଫ 3.7 ଏମବି) ବିଏସକେୱାଇ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱୀକୃତି ତାଲିକା ଡାକ୍ତରଖାନା ଗୁଡିକ.ପିଡିଏଫ୍(ପିଡିଏଫ 224.0 କେବି)

ପ୍ରକାଶିତ ତାରିଖ: 05/12/2018
ବିବରଣଗୁଡିକ ଦେଖନ୍ତୁ