ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଅନୁସୂଚୀତ ଜନଜାତି ଏବଂ ଜାତି ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ,ବାଲେଶ୍ଵରରେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି

ଅନୁସୂଚୀତ ଜନଜାତି ଏବଂ ଜାତି ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ,ବାଲେଶ୍ଵରରେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ ଆରମ୍ଭ ତାରିଖ ଶେଷ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ଅନୁସୂଚୀତ ଜନଜାତି ଏବଂ ଜାତି ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ,ବାଲେଶ୍ଵରରେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି

ଅନୁସୂଚୀତ ଜନଜାତି ଏବଂ ଜାତି ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ,ବାଲେଶ୍ଵର ଅଧିନସ୍ଥ ବିଦ୍ୟାଳୟମାନଙ୍କରେ ଚୁକ୍ତି ଭିତିକ ଶିକ୍ଷକ / ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଏବଂ ଶିକ୍ଷ୍ୟାସହାୟକ ନିଯୁକ୍ତି ନିମନ୍ତେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ।

27/09/2018 10/10/2018 ଦେଖନ୍ତୁ (242 KB)