ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଓଡିଶା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ନୀଳଗିରି

ଓଡିଶା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ନୀଳଗିରି
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ ଆରମ୍ଭ ତାରିଖ ଶେଷ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ଓଡିଶା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ନୀଳଗିରି

ନୀଳଗିରି ର ଓଡିଶା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ପ୍ରତିକ୍ଷ୍ୟା ସୂଚୀ ତାଲିକା

27/04/2022 09/05/2022 ଦେଖନ୍ତୁ (756 KB)