ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଓଡିଶା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଯାମୁଡିହା ନୀଳଗିରି

ଓଡିଶା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଯାମୁଡିହା ନୀଳଗିରି
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ ଆରମ୍ଭ ତାରିଖ ଶେଷ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ଓଡିଶା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଯାମୁଡିହା ନୀଳଗିରି

ଓଡିଶା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଯାମୁଡିହା ନୀଳଗିରି ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ପ୍ରତିକ୍ଷ୍ୟା ସୂଚୀ ତାଲିକା

23/03/2021 31/03/2021 ଦେଖନ୍ତୁ (690 KB)