ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଓଡିଶା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଯାମୁଡିହା ନୀଳଗିରି

ଓଡିଶା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଯାମୁଡିହା ନୀଳଗିରି
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ ଆରମ୍ଭ ତାରିଖ ଶେଷ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ଓଡିଶା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଯାମୁଡିହା ନୀଳଗିରି

ଓଡିଶା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଯାମୁଡିହା ନୀଳଗିରି ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ସାମୁହିକ ଫଳାଫଳ ପ୍ରକାଶନ

23/03/2021 31/03/2021 ଦେଖନ୍ତୁ (211 KB)