ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ନୀଳଗିରି ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦ ପାଇଁ ଘରରୁ ବର୍ଯ୍ୟବସ୍ତୁ ସଂଗ୍ରହ ନିମନ୍ତେ ଠିକା ପ୍ରସ୍ତାଵ

ନୀଳଗିରି ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦ ପାଇଁ ଘରରୁ ବର୍ଯ୍ୟବସ୍ତୁ ସଂଗ୍ରହ ନିମନ୍ତେ ଠିକା ପ୍ରସ୍ତାଵ
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ ଆରମ୍ଭ ତାରିଖ ଶେଷ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ନୀଳଗିରି ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦ ପାଇଁ ଘରରୁ ବର୍ଯ୍ୟବସ୍ତୁ ସଂଗ୍ରହ ନିମନ୍ତେ ଠିକା ପ୍ରସ୍ତାଵ

ନୀଳଗିରି ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦ ପାଇଁ ଘରରୁ ବର୍ଯ୍ୟବସ୍ତୁ ସଂଗ୍ରହ ନିମନ୍ତେ ଠିକା ପ୍ରସ୍ତାଵ

24/06/2019 29/06/2019 ଦେଖନ୍ତୁ (8 MB)