ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଏବଂ ଜନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଠାରେ ଡାକ୍ତର , ସେବିକା , ଉପ୍ପସେବିକା ଏବଂ ପ୍ରାୟଗଶାଳା ପରିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ନିମନ୍ତେ ସକ୍ଷ୍ୟାତକାର ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ସଂଶୋଧନ.

ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଏବଂ ଜନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଠାରେ ଡାକ୍ତର , ସେବିକା , ଉପ୍ପସେବିକା ଏବଂ ପ୍ରାୟଗଶାଳା ପରିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ନିମନ୍ତେ ସକ୍ଷ୍ୟାତକାର ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ସଂଶୋଧନ.
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ ଆରମ୍ଭ ତାରିଖ ଶେଷ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଏବଂ ଜନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଠାରେ ଡାକ୍ତର , ସେବିକା , ଉପ୍ପସେବିକା ଏବଂ ପ୍ରାୟଗଶାଳା ପରିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ନିମନ୍ତେ ସକ୍ଷ୍ୟାତକାର ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ସଂଶୋଧନ.

ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଏବଂ ଜନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଠାରେ ଡାକ୍ତର , ସେବିକା , ଉପ୍ପସେବିକା ଏବଂ ପ୍ରାୟଗଶାଳା ପରିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ନିମନ୍ତେ ସକ୍ଷ୍ୟାତକାର ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ସଂଶୋଧନ.

21/01/2019 28/01/2019 ଦେଖନ୍ତୁ (1 MB)