ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଡି.ଆର.ଡି.ଏ. ଜିଲ୍ଲା ବାଲେଶ୍ୱର

ଡି.ଆର.ଡି.ଏ. ଜିଲ୍ଲା ବାଲେଶ୍ୱର
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ ଆରମ୍ଭ ତାରିଖ ଶେଷ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ଡି.ଆର.ଡି.ଏ. ଜିଲ୍ଲା ବାଲେଶ୍ୱର

ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ଜି.ଆର.ଏସ. ପଦବୀ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିବା ଅଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ତାଲିକା(ଜେନେରାଲ ବର୍ଗ. ପୁରୁଷ କ୍ରମାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା-949 ରୁ1125 )

11/06/2020 25/06/2020 ଦେଖନ୍ତୁ (3 MB)