ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଡି.ଆର.ଡି.ଏ. ଜିଲ୍ଲା ବାଲେଶ୍ୱର

ଡି.ଆର.ଡି.ଏ. ଜିଲ୍ଲା ବାଲେଶ୍ୱର
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ ଆରମ୍ଭ ତାରିଖ ଶେଷ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ଡି.ଆର.ଡି.ଏ. ଜିଲ୍ଲା ବାଲେଶ୍ୱର

ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ଜି.ଆର.ଏସ. ପଦବୀ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିବା ଅଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ତାଲିକା(ଏସ.ସି.ମହିଳା କ୍ରମାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା-239 ରୁ 477)

11/06/2020 25/06/2020 ଦେଖନ୍ତୁ (4 MB)