ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ,ଜଳବିଭାଜିକା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ,ବାଲେଶ୍ୱର

ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ,ଜଳବିଭାଜିକା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ,ବାଲେଶ୍ୱର
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ ଆରମ୍ଭ ତାରିଖ ଶେଷ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ,ଜଳବିଭାଜିକା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ,ବାଲେଶ୍ୱର

ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ,ଜଳବିଭାଜିକା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଗାଡି ଭଡାସୂତ୍ରରେ ଲଗାଇବା ନିମନ୍ତେ ଠିକ। ପ୍ରସ୍ତାବ ସଂଖ୍ୟା-୬୪୧ର ଶୁଦ୍ଧି ପତ୍ର ସଂଖ୍ୟା-୬୪୫।

27/04/2021 05/05/2021 ଦେଖନ୍ତୁ (787 KB)