ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ପ୍ରଥମ ସଂଶୋଧନ କେ. ଜି. ବି. ଭି ରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ବିଜ୍ଞାପନ

ପ୍ରଥମ ସଂଶୋଧନ କେ. ଜି. ବି. ଭି ରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ବିଜ୍ଞାପନ
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ ଆରମ୍ଭ ତାରିଖ ଶେଷ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ପ୍ରଥମ ସଂଶୋଧନ କେ. ଜି. ବି. ଭି ରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ବିଜ୍ଞାପନ

ପ୍ରଥମ ସଂଶୋଧନ କେ. ଜି. ବି. ଭି. ରେ ବିଭିନ୍ନ ପଦବୀରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ବିଜ୍ଞାପନ ସୂଚନା

31/05/2018 22/06/2018 ଦେଖନ୍ତୁ (940 KB)