ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଫନି ହିତାଧିକାରୀ ତାଲିକା : ଔପଦା ତହସିଲ

ଫନି ହିତାଧିକାରୀ ତାଲିକା : ଔପଦା ତହସିଲ
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ ଆରମ୍ଭ ତାରିଖ ଶେଷ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ଫନି ହିତାଧିକାରୀ ତାଲିକା : ଔପଦା ତହସିଲ

ଫନି ଦ୍ଵାରା ପୀଡିତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ତାଲିକା : ଔପଦା ତହସିଲ

05/12/2019 28/02/2020 ଦେଖନ୍ତୁ (512 KB)