ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଫନି ହିତାଧିକାରୀ ତାଲିକା : ନୀଳଗିରି ତହସିଲ

ଫନି ହିତାଧିକାରୀ ତାଲିକା : ନୀଳଗିରି ତହସିଲ
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ ଆରମ୍ଭ ତାରିଖ ଶେଷ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ଫନି ହିତାଧିକାରୀ ତାଲିକା : ନୀଳଗିରି ତହସିଲ

ଫନି ଦ୍ଵାରା ପୀଡିତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ତାଲିକା : ନୀଳଗିରି ତହସିଲ

05/12/2019 28/02/2020 ଦେଖନ୍ତୁ (2 MB)