ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ସହକାରୀ ବୟନଶିଳ୍ପ ଅଧିକାରୀ ବାଲେଶ୍ୱର

ସହକାରୀ ବୟନଶିଳ୍ପ ଅଧିକାରୀ ବାଲେଶ୍ୱର
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ ଆରମ୍ଭ ତାରିଖ ଶେଷ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ସହକାରୀ ବୟନଶିଳ୍ପ ଅଧିକାରୀ ବାଲେଶ୍ୱର

ସହକାରୀ ବୟନଶିଳ୍ପ ଅଧିକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ।ଲୟ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଗାଡି ଭଡାସୂତ୍ରରେ ଲଗାଇବା ନିମନ୍ତେ ଠିକ। ପ୍ରସ୍ତାବ ଠିକା ପ୍ରସ୍ତାବ ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ତିଥି ୨୨.୦୪.୨୦୨୨ କୁ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଗଲା ।

13/04/2022 22/04/2022 ଦେଖନ୍ତୁ (3 MB)