ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ବାତ୍ୟା ଫନି

ବାତ୍ୟା ଫନି
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ ଆରମ୍ଭ ତାରିଖ ଶେଷ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ଫନି ହିତାଧିକାରୀ ତାଲିକା : ନୀଳଗିରି ତହସିଲ

ଫନି ଦ୍ଵାରା ପୀଡିତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ତାଲିକା : ନୀଳଗିରି ତହସିଲ

05/12/2019 28/02/2020 ଦେଖନ୍ତୁ (2 MB)
ଫନି ହିତାଧିକାରୀ ତାଲିକା : ଔପଦା ତହସିଲ

ଫନି ଦ୍ଵାରା ପୀଡିତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ତାଲିକା : ଔପଦା ତହସିଲ

05/12/2019 28/02/2020 ଦେଖନ୍ତୁ (512 KB)
ଫନି ହିତାଧିକାରୀ ତାଲିକା : ଖଇରା ତହସିଲ

ଫନି ଦ୍ଵାରା ପୀଡିତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ତାଲିକା : ଖଇରା ତହସିଲ

05/12/2019 28/02/2020 ଦେଖନ୍ତୁ (446 KB)
ଫନି ହିତାଧିକାରୀ ତାଲିକା : ସିମୁଳିଆ ତହସିଲ

ଫନି ଦ୍ଵାରା ପୀଡିତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ତାଲିକା : ସିମୁଳିଆ ତହସିଲ

05/12/2019 28/02/2020 ଦେଖନ୍ତୁ (203 KB)
ଫନି ହିତାଧିକାରୀ ତାଲିକା : ସୋର ତହସିଲ

ଫନି ଦ୍ଵାରା ପୀଡିତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ତାଲିକା : ସୋର ତହସିଲ

05/12/2019 28/02/2020 ଦେଖନ୍ତୁ (302 KB)
ଫନି ହିତାଧିକାରୀ ତାଲିକା : ବାହାନଗା ତହସିଲ

ଫନି ଦ୍ଵାରା ପୀଡିତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ତାଲିକା : ବାହାନଗା ତହସିଲ

05/12/2019 28/02/2020 ଦେଖନ୍ତୁ (545 KB)
ଫନି ହିତାଧିକାରୀ ତାଲିକା : ରେମୁଣା ତହସିଲ

ଫନି ଦ୍ଵାରା ପୀଡିତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ତାଲିକା : ରେମୁଣା ତହସିଲ

05/12/2019 28/02/2020 ଦେଖନ୍ତୁ (2 MB)
ଫନି ହିତାଧିକାରୀ ତାଲିକା : ବାଲେଶ୍ୱର ତହସିଲ

ଫନି ଦ୍ଵାରା ପୀଡିତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ତାଲିକା : ବାଲେଶ୍ୱର ତହସିଲ

05/12/2019 28/02/2020 ଦେଖନ୍ତୁ (761 KB)
ଫନି ହିତାଧିକାରୀ ତାଲିକା : ବସ୍ତା ତହସିଲ

ଫନି ଦ୍ଵାରା ପୀଡିତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ତାଲିକା : ବସ୍ତା ତହସିଲ

05/12/2019 28/02/2020 ଦେଖନ୍ତୁ (600 KB)
ଫନି ହିତାଧିକାରୀ ତାଲିକା : ଜଳେଶ୍ୱର ତହସିଲ

ଫନି ଦ୍ଵାରା ପୀଡିତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ତାଲିକା : ଜଳେଶ୍ୱର ତହସିଲ

05/12/2019 28/02/2020 ଦେଖନ୍ତୁ (212 KB)