ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ବାତ୍ୟା ଫନି

ବାତ୍ୟା ଫନି
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ ଆରମ୍ଭ ତାରିଖ ଶେଷ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ଫନି ହିତାଧିକାରୀ ତାଲିକା : ବାଲିଆପାଳ ତହସିଲ

ଫନି ଦ୍ଵାରା ପୀଡିତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ତାଲିକା : ବାଲିଆପାଳ ତହସିଲ

05/12/2019 28/02/2020 ଦେଖନ୍ତୁ (414 KB)
ଫନି ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ବିବରଣୀ ତାଲିକା

ଫନି ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ବିବରଣୀ ତାଲିକା

12/12/2019 28/02/2020 ଦେଖନ୍ତୁ (1 MB)
ଫନି ହିତାଧିକାରୀ ତାଲିକା : ଭୋଗରାଇ ତହସିଲ

ଫନି ଦ୍ଵାରା ପୀଡିତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ତାଲିକା : ଭୋଗରାଇ ତହସିଲ

05/12/2019 28/02/2020 ଦେଖନ୍ତୁ (201 KB)