ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ବେସରକାରୀ ସଂଗଠନ

ଉତ୍କର୍ଷ ସମିତି

ଭାସ୍କରଗଞ୍ଜ-ବି ସହଦେବଖୁଣ୍ଟା ବାଲେଶ୍ୱର ପିନ-୭୫୬୦୦୧

ଇମେଲ୍ : utkarshsamiti[dot]balasore[at]gmail[dot]com
ଫୋନ : 9650771491
Pincode: 756001

ପ୍ରଭା

ପ୍ରଥମ ତଳ ,ଏସପିଏ କୋମ୍ପ୍ଲେକ୍ଷ ,ଓ ଟି ରୋଡ, ପୁଲିସ ଲାଇନ ଛକ ,ବାଲେଶ୍ଵର -୭୫୬୦୦୧

ଇମେଲ୍ : prava_bls[at]rediffmail[dot]com
ଫୋନ : 06782-266137
ୱେବସାଇଟ୍ ଲିଙ୍କ : http://balasoremunicipality.in
ଶ୍ରେଣୀ/ ପ୍ରକାର: ବେସରକାରୀ ସଂଗଠନ

ରୀଡ୍ସ

ସ୍ଥାନ/ପୋଷ୍ଟ -ଜାନିଗଞ୍ଜ ,ଭିଈଏ -ରେମୁଣା ,ଜିଲ୍ଲା-ବାଲେଶ୍ଵର ପିନ-୭୫୬୦୧୯ ,ଓଡିଶା ,ଭାରତ

ଇମେଲ୍ : reedsorissa2011[at]gmail[dot]com
ଫୋନ : 9861806575
ଶ୍ରେଣୀ/ ପ୍ରକାର: ବେସରକାରୀ ସଂଗଠନ

ଲୋକଶକ୍ତି

ସ୍ଥାନ/ପୋଷ୍ଟ -ସେରଗଡ ,ଡିଷ୍ଟ -ବାଲେଶ୍ଵର ,ଓଡିଶା ,ଭାରତ


ଫୋନ : 9437192094
ଶ୍ରେଣୀ/ ପ୍ରକାର: ବେସରକାରୀ ସଂଗଠନ

ସମାଜ ବିକାଶ ପରିଷଦ

ସ୍ଥାନ -ତେଙ୍ଗାରାମରି ,ପୋଷ୍ଟ-ଜୟରାମପୁର ,Dist -ବାଲେଶ୍ଵର ପିନ-୭୫୬୦୩୮

ଇମେଲ୍ : sbporg[at]gmail[dot]com
ଫୋନ : 9438000628
ଶ୍ରେଣୀ/ ପ୍ରକାର: ବେସରକାରୀ ସଂଗଠନ

ସ୍ପୀଡ

ସ୍ଥାନ-କମରପୁର ପୋଷ୍ଟ -ସୋର ଜିଲ୍ଲା -ବାଲେଶ୍ଵର ,ପି ନ -୭୫୬୦୪୫,ଓଡିଶା ,ଭାରତ

ଇମେଲ୍ : speedsoro11[at]gmail[dot]com
ଫୋନ : 9437159419
ଶ୍ରେଣୀ/ ପ୍ରକାର: ବେସରକାରୀ ସଂଗଠନ